Services module

Ich trzykrotny wzrost w ostatnich latach spowodowany jest zmianami regulacji prawnych. Ustanowiono nowe podmioty do rejestrów przedsiębiorców, oraz obowiązki zamieszczenia nowych danych dotyczących już zarejestrowanych

Reforma modelu kontradyktoryjnego nie wniosła istotnych zmian dotyczących wniosków o tymczasowy areszt. Stosowanie tej procedury wynika z wewnętrznych zarządzeń Prokuratury dotyczących mniejszej pobłażliwości dla sprawców

W tym zakresie dominujące w ostatnich latach były postępowania upominawcze i nakazowe w trybie uproszczonym. Do spraw procesowych dochodziło najczęściej z powodu roszczeń z umowy


Ich trzykrotny wzrost w ostatnich latach spowodowany jest zmianami regulacji prawnych. Ustanowiono nowe podmioty do rejestrów przedsiębiorców, oraz obowiązki zamieszczenia nowych danych dotyczących już zarejestrowanych

Reforma modelu kontradyktoryjnego nie wniosła istotnych zmian dotyczących wniosków o tymczasowy areszt. Stosowanie tej procedury wynika z wewnętrznych zarządzeń Prokuratury dotyczących mniejszej pobłażliwości dla sprawców

W tym zakresie dominujące w ostatnich latach były postępowania upominawcze i nakazowe w trybie uproszczonym. Do spraw procesowych dochodziło najczęściej z powodu roszczeń z umowy


Ich trzykrotny wzrost w ostatnich latach spowodowany jest zmianami regulacji prawnych. Ustanowiono nowe podmioty do rejestrów przedsiębiorców, oraz obowiązki zamieszczenia nowych danych dotyczących już zarejestrowanych

Reforma modelu kontradyktoryjnego nie wniosła istotnych zmian dotyczących wniosków o tymczasowy areszt. Stosowanie tej procedury wynika z wewnętrznych zarządzeń Prokuratury dotyczących mniejszej pobłażliwości dla sprawców

W tym zakresie dominujące w ostatnich latach były postępowania upominawcze i nakazowe w trybie uproszczonym. Do spraw procesowych dochodziło najczęściej z powodu roszczeń z umowy

Roszczenia majątkowe. Najczęściej są to roszczenia z tytułu umów bankowych i pożyczek. W latach 2013-2016 liczba nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym sięgnęła poziom blisko 3,5

Ich trzykrotny wzrost w ostatnich latach spowodowany jest zmianami regulacji prawnych. Ustanowiono nowe podmioty do rejestrów przedsiębiorców, oraz obowiązki zamieszczenia nowych danych dotyczących już zarejestrowanych

Reforma modelu kontradyktoryjnego nie wniosła istotnych zmian dotyczących wniosków o tymczasowy areszt. Stosowanie tej procedury wynika z wewnętrznych zarządzeń Prokuratury dotyczących mniejszej pobłażliwości dla sprawców

W tym zakresie dominujące w ostatnich latach były postępowania upominawcze i nakazowe w trybie uproszczonym. Do spraw procesowych dochodziło najczęściej z powodu roszczeń z umowy