Fundacja

Fundacja

Fundacja na rzecz budowania świadomości prawnej


Fundacja Justicia powstała w odpowiedzi na potrzebę budowania świadomości prawnej, nie tylko wśród osób mających do czynienia z wymiarem sprawiedliwości. Oprócz tradycyjnego wsparcia od strony merytorycznej, a także doraźnej na każdym etapie postępowania, przez radców prawnych i adwokatów działających w fundacji – czyli tradycyjnej działalności prawniczej – chcemy zachęcić do zdobywania wiedzy o swoich prawach wynikających z obywatelstwa, których definicja cechuje właśnie relacje między Państwem a obywatelem.

Jesteśmy obecnie świadkami, coraz dalej idących zmian, których celem jest uzyskać zwiększenie przepływu informacji o procesach jakie zachodzą w społeczeństwie w szerokim rozumieniu tej definicji. Procedury umożliwiające nadzór odbywają się od kontroli złożonych procesów gospodarczych, istniejących np. w dużych przedsiębiorstwach po drobne sprawy życia codziennego jak np. śledzenie aktywności w internecie każdego z nas. Niewątpliwie przyczynia się do tego rozwój technologii, która obecnie w stopniu zaawansowania do powszechnego użytkowania pozwala na pełną kontrolę jednostki łącznie z ustaleniem danych o przebiegu funkcji życiowych.  W tym miejscu warto wspomnieć również o robotyce czyli o urządzeniach – maszynach, które już rzadziej zajmują połowę hali produkcyjnej aby spełniać swoje zadanie, a przyjmują często postać podobną do ciała człowieka i posiadają szeroki zakres funkcji ruchowych, także i poruszają się jak ludzie. Na dodatek urządzenia te wyposażone są w sztuczną inteligencję, która zaczyna również pełnić coraz większą rolę.

Patrząc w przyszłość w perspektywie tych zmian i rosnącego tempa ich wdrażania, niewątpliwie pojawiają się pytania odnośnie ich wpływu na życie każdego z nas.

Badając sytuację pod kątem rynku pracy, z jednej strony obecnie mamy do czynienia z sytuacją, która dla małych jednostek a także w niektórych przypadkach i średnich zaczyna być mniej stabilna z powodu kryzysu wywołanego przez pandemie. Z drugiej strony postęp technologiczny według szacunków może w najbliższym dziesięcioleciu zlikwidować wiele miejsc pracy, na rzecz maszyn, których użytkowanie będzie dla przedsiębiorstw wprowadzających te zmiany uzasadnione ekonomicznie.

To jest czas żeby podjąć działanie.

Każdy z nas ma pomysł na to co mógłby robić i dać od siebie, również w celu zarabiania pieniędzy. Wielu jednak nie decyduje się na podjęcie działań nad własną działalnością, stając z pozoru przed ogromem obowiązków związanych między innymi z procedurami w instytucjach państwowych. Do tego dochodzą osobiste sprawy, które mają odbicie często w sądzie, a ich oddziaływanie w życiu nie sprzyja tworzeniu warunków do rozwoju.

Pomagamy osobom szukającym wiedzy zakresie prawa i finansów, aby obrać właściwe działania. Przekazujemy informacje oraz udzielamy wsparcia niezbędnego do tego by móc rozpocząć własny biznes – również informacje odnośnie form prawnych dopuszczalnych przez ustawodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, oraz praw i obowiązków z tym związanych.

Zamów bezpłatną konsultację
pod numerem 737 137 737

lub przedstaw sprawę w formularzu