Tymczasowe aresztowania.

Reforma modelu kontradyktoryjnego nie wniosła istotnych zmian dotyczących wniosków o tymczasowy areszt. Stosowanie tej procedury wynika z wewnętrznych zarządzeń Prokuratury dotyczących mniejszej pobłażliwości dla sprawców poważnych przestępstw, np. sprawy o wyłudzenie VAT (karuzele VAT).