Sprawy z zakresu prawa pracy.

Ilość spraw w kwestii nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia, przywrócenie do pracy, czy do poprzednich warunków płacy, a także kar porządkowych czy świadectw pracy, ma obecnie trend spadkowy.