Ubezpieczenia społeczne.

Większość ze spraw o tym charakterze w pierwszej instancji, należy do kognicji sądów okręgowych. Wśród nich dominują sprawy o ustalenie obowiązku istnienia ubezpieczenia społecznego, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, oraz o emeryturę.