Sprawy z tytułu umów ubezpieczenia.

Od roku 2012 nastał istotny wzrost roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia, w tym podobne wartości wzrostu mają sprawy z ubezpieczeń komunikacyjnych i inne roszczenia wynikające z umów ubezpieczeniowych.