Orzeczenie zastępczej kary pozbawienia wolności.

Znaczny wzrost postępowań w tym zakresie spowodowany jest licznymi zażaleniami na nieuwzględnienie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego. Na wzrost liczby spraw zażaleniowych miała wpływ zmiana przepisów, rozszerzająca składanie zażaleń w postępowaniach wykonawczych.