Sprawy rozwodowe.

Do końca roku 2017, 2/3 spraw w postępowaniu procesowym wpływających do sądów okręgowych, to sprawy o rozwód. Ich wpływ szacuje się na ok 90 tyś. spraw rocznie. Jednocześnie coraz mniej osób decyduje się na separacje.