Ubezwłasnowolnienie.

Wpływ na wzrost postępowań w tym zakresie, może mieć struktura demograficzna Polski, a także może wynikać ze wzrostu zamożności społeczeństwa. Instytucja ubezwłasnowolnienia daje możliwość zarządu opiekunowi w przypadku takiej konieczności.