Sprawy występujące najczęściej w polskich sądach.

Roszczenia majątkowe. Najczęściej są to roszczenia z tytułu umów bankowych i pożyczek. W latach 2013-2016 liczba nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym sięgnęła poziom blisko 3,5 mln spraw w polskich sądach.