Sprawy spadkowe.

W strukturze nieprocesowych spraw cywilnych w sądach Rejonowych, pierwsze miejsce zajmują protokoły o przyjęciu lub odrzucenia spadku. Zdecydowana większość spraw spadkowych, załatwiana jest w trybie notarialnego poświadczenia dziedziczenia.