Ochrona dóbr osobistych.

Niewątpliwie na wzrost spraw za ich naruszenie miało rozszerzenie katalogu dóbr osobistych niezawartych wcześniej w art. 23 K.C., z powodu rozwoju technologicznego(sieć internetowa), oraz zmiany w zakresie prawa pracy dotyczące np. mobbingu.