Strona główna

Kompleksowe usługi prawnicze Justicia

Profesjonalna pomoc

Możesz się z nami skontaktować pod numerem:

Tel: +48 737 137 737

Kompleksowe usługi prawnicze Justicia

Kompleksowe usługi prawnicze Justicia

Wybierz prawnika wyspecjalizowanego w twojej sprawie

Powiedzenie mówi, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy… i na pewno nie jest to sprawa w sądzie. Planowanie postępowania w sądzie jest rzadko spotykaną praktyką. Najczęściej jest to wynik zdarzeń losowych, przez które stajemy przed obowiązkiem obrony swoich interesów w instytucji państwowej. Droga ta nie zawsze jest łatwa, ponieważ najczęściej dochodzi do konfliktu interesów stron postępowania, gdzie w oparciu o mnogość przepisów, oraz rozbudowane procedury sąd waży rozstrzygnięcie. Rzeczywistość ta, potrafi wywołać stres szczególnie w sytuacji, w której wiemy, że mamy racje, natomiast po naszej stronie leży obowiązek podparcia argumentów odpowiednią podstawą prawną, na której opiera się werdykt. Emocje towarzyszące przy kontakcie z wymiarem sprawiedliwości, nie muszą być jednak negatywne. Niewątpliwie pomoc osoby wyspecjalizowanej w danym zagadnieniu potrafi być nieoceniona.

Transparentny plan działania zmierzający do osiągnięcia celu, to podstawa naszej współpracy.


Sprawa do załatwienia?

Znalazłeś/aś się w sytuacji w której konieczna stała się obrona przed sądem w wyniku działań innych osób, instytucji państwowych czy firmy?

Kontakt z nami

Skontaktuj się z nami! Umówimy spotkanie lub konsultacje telefoniczną. Pomagamy też w sprawach pilnych np. zatrzymania.

Rozwiązanie

Odbierz poradę za darmo. Ustalimy plan działania oraz zapewnimy doraźne wsparcie.

Działanie

Jeżeli spełnimy Twoje oczekiwania, prawnik wyspecjalizowany w danym zagadnieniu, będzie reprezentował twoje interesy przed każdą instancją.

Transparentny plan działania zmierzający do osiągnięcia celu, to podstawa naszej współpracy.


Sprawa do załatwienia?

Znalazłeś/aś się w sytuacji w której konieczna stała się obrona przed sądem w wyniku działań innych osób, instytucji państwowych czy firmy?

Kontakt z nami

Skontaktuj się z nami! Umówimy spotkanie lub konsultacje telefoniczną. Pomagamy też w sprawach pilnych np. zatrzymania.

Rozwiązanie

Odbierz poradę za darmo. Ustalimy plan działania oraz zapewnimy doraźne wsparcie.

Działanie

Jeżeli spełnimy Twoje oczekiwania, prawnik wyspecjalizowany w danym zagadnieniu, będzie reprezentował twoje interesy przed każdą instancją.

Transparentny plan działania zmierzający do osiągnięcia celu, to podstawa naszej współpracy.


Sprawa do załatwienia?

Znalazłeś/aś się w sytuacji w której konieczna stała się obrona przed sądem w wyniku działań innych osób, instytucji państwowych czy firmy?

Kontakt z nami

Skontaktuj się z nami! Umówimy spotkanie lub konsultacje telefoniczną. Pomagamy też w sprawach pilnych np. zatrzymania.

Rozwiązanie

Odbierz poradę za darmo. Ustalimy plan działania oraz zapewnimy doraźne wsparcie.

Działanie

Jeżeli spełnimy Twoje oczekiwania, prawnik wyspecjalizowany w danym zagadnieniu, będzie reprezentował twoje interesy przed każdą instancją.

Sprawy występujące najczęściej w polskich sądach.


Roszczenia majątkowe.

Najczęściej są to roszczenia z tytułu umów bankowych i pożyczek. W latach 2013-2016 liczba nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym sięgnęła poziom blisko 3,5 mln spraw w polskich sądach.

Sprawy spadkowe.

W strukturze nieprocesowych spraw cywilnych w sądach Rejonowych, pierwsze miejsce zajmują protokoły o przyjęciu lub odrzucenia spadku. Zdecydowana większość spraw spadkowych, załatwiana jest w trybie notarialnego poświadczenia dziedziczenia.

Ochrona dóbr osobistych.

Niewątpliwie na wzrost spraw za ich naruszenie miało rozszerzenie katalogu dóbr osobistych niezawartych wcześniej w art. 23 K.C., z powodu rozwoju technologicznego(sieć internetowa), oraz zmiany w zakresie prawa pracy dotyczące np. mobbingu.


Sprawy z tytułu umów ubezpieczenia.

Od roku 2012 nastał istotny wzrost roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia, w tym podobne wartości wzrostu mają sprawy z ubezpieczeń komunikacyjnych i inne roszczenia wynikające z umów ubezpieczeniowych.

Sprawy rozwodowe.

Do końca roku 2017, 2/3 spraw w postępowaniu procesowym wpływających do sądów okręgowych, to sprawy o rozwód. Ich wpływ szacuje się na ok 90 tyś. spraw rocznie. Jednocześnie coraz mniej osób decyduje się na separacje.

Ubezwłasnowolnienie.

Wpływ na wzrost postępowań w tym zakresie, może mieć struktura demograficzna Polski, a także może wynikać ze wzrostu zamożności społeczeństwa. Instytucja ubezwłasnowolnienia daje możliwość zarządu opiekunowi w przypadku takiej konieczności.


Ubezpieczenia społeczne.

Większość ze spraw o tym charakterze w pierwszej instancji, należy do kognicji sądów okręgowych. Wśród nich dominują sprawy o ustalenie obowiązku istnienia ubezpieczenia społecznego, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, oraz o emeryturę.

Sprawy z zakresu prawa pracy.

Ilość spraw w kwestii nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia, przywrócenie do pracy, czy do poprzednich warunków płacy, a także kar porządkowych czy świadectw pracy, ma obecnie trend spadkowy.

Orzeczenie zastępczej kary pozbawienia wolności.

Znaczny wzrost postępowań w tym zakresie spowodowany jest licznymi zażaleniami na nieuwzględnienie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego. Na wzrost liczby spraw zażaleniowych miała wpływ zmiana przepisów, rozszerzająca składanie zażaleń w postępowaniach wykonawczych.


Sprawy gospodarcze.

W tym zakresie dominujące w ostatnich latach były postępowania upominawcze i nakazowe w trybie uproszczonym. Do spraw procesowych dochodziło najczęściej z powodu roszczeń z umowy usługi i sprzedaży.

Tymczasowe aresztowania.

Reforma modelu kontradyktoryjnego nie wniosła istotnych zmian dotyczących wniosków o tymczasowy areszt. Stosowanie tej procedury wynika z wewnętrznych zarządzeń Prokuratury dotyczących mniejszej pobłażliwości dla sprawców poważnych przestępstw, np. sprawy o wyłudzenie VAT (karuzele VAT).

Sprawy rejestrowe.

Ich trzykrotny wzrost w ostatnich latach spowodowany jest zmianami regulacji prawnych. Ustanowiono nowe podmioty do rejestrów przedsiębiorców, oraz obowiązki zamieszczenia nowych danych dotyczących już zarejestrowanych podmiotów.